ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

අරක්ෂක සේවා දන්ත වෛද්‍ය වැඩමුළුව

2010-09-28 14:48:58
අරක්ෂක සේවා දන්ත වෛද්‍ය වැඩමුළුව
ශ්‍රීලංකා ගුවන් හමුදා දන්ත වෛද්‍ය අධ‍යක්ෂක මණ්ඩලය විසින් ප්‍රතම වතාවට සංවිධානය කරන ලද දන්ත වෛද්‍ය වරුන් සහ සහයකයන් වෙනුවෙන් විද්‍යාත්මක වැඩ මුළුවක් සැප්තැම්බර් මස 15,16,17 යන් තෙද්න තුල ගුවන් හමුදා අනුරධපුර් ක්දවුරෙදී පැවැත් වින.

මෙම අවස්ථාව සදහා ගුවන් හමුදා දන්ත වෛද්‍ය අද්‍යක්ෂක එයාර් වයිස් මාර්ෂල් අශෝක අමුණුගමගේ උපදෙස් මත හා ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත් වූ මෙම අවස්ථාවට යුධ නාවික ගුවන් සේවා නියෝජනය ක්‍රමින් නිලධාරීන් 18 සහභාගි විය.

මෙහිදී ගුවන් හමුදා දන්ත වෛද්‍ය අධ්‍යක්ෂක එයාර් වයිස් මර්ෂල් අශෝක අමුණුගම හා නාවික දන්ත වෛද්‍ය අධ්‍යක්ෂක කොමදෝරු ඩග්ල්ස් පෙරේරා විසින් විශේෂ දේශන පවත් වන ලදි. තවද දන්ත වෛද්‍යවරු සහ ජෙෂ්ඨ දන්ත වෛද්‍ය සහයකයින් තම දැණුම අන් අය සමග බෙදා ගනිමින් මෙම වැඩ සටහන සාර්ථකව නිමා කරන ලදී.


සිදුවීම්
  • The 9 Day Revolution @ IDH
  • Marshal of The Sri Lanka Air Force Roshan Gunathileke Visits SLAF Establishments
  • Sri Lanka Air Force Blood Donation Campaign
  • Role of the SLAF against of Covid-19
  • Contribution of the Armed Forces to the Suppression of Covid-19
සේවාවන්
© 2020 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.