ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

ජෙනරාල් සර් ජෝන් කොතලාවල ආරක්‍ෂක විශ්ව විද්‍යාලයේ උපකුලපතිතුමන් ගුවන් හමුදාධිපතිතුමන් හමුවෙයි

2019-02-05 17:08:17
ජෙනරාල් සර් ජෝන් කොතලාවල ආරක්‍ෂක විශ්ව විද්‍යාලයේ උපකුලපතිතුමන් ගුවන් හමුදාධිපතිතුමන් හමුවෙයි
ජෙනරාල් සර් ජෝන් කොතලාවල ආරක්‍ෂක විශ්ව විද්‍යාලයේ උපකුලපති එයාර් වයිස් මාර්ෂල් සාගර කොටකදෙණිය මහතා සහ ගුවන් හමුදාධිපති එයාර් මාර්ෂල් කපිල ජයම්පති මහතා අතර හමුවක් 2019 ජනවාරි මස 29 වන දින ගුවන් හමුදා මූලස්ථානයේදී සිදුකරන ලදී.

සිහද සාකඡු්චාවකින් අනතුරුව හමුව සිහිපත් වීම පිණිස දෙපාර්ශවය අතර සමරු ඵලක හවුමාරුවක්ද සිදුකරණ ලදී.

සිදුවීම්
  • Annual Pre-School Concerts 2019
  • Guwan Hamuda Papedi Sawariya -2020
සේවාවන්
© 2020 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.