ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා මුලතිව් කඳවුර මගින් ප‍්‍රජාසත්කාරක සේවාවක්

2019-03-21 15:02:58
ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා මුලතිව් කඳවුර මගින් ප‍්‍රජාසත්කාරක සේවාවක්
ශ‍්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා 68 වන සංවත්සරයට සමගාමීව මුලතිව් වට්ටප්පෙලෙ මහා විද්‍යාලයට සනීපාරක්ෂක පද්ධතියක් සිසු අයිතියට පත්කිරීම ඇතුළූඋපකරණ බෙදාදීමක් ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා මුලතිව් කඳවුරු අණදෙන නිළධාරී ගෲප් කැෆ්ටන් එස් පි වී කේ සේනාධීර මහතා විසින් සිදුකරන ලදී.

මේ අතර එම ප‍්‍රදේශයේ තවත්  ප‍්‍රජාසත්කාරක සේවාවන් රැසක් සිදුකරන ලද අතර මුලතිව් රෝහලේ පැවැත්වූ ශ‍්‍රමදාන වැඩසටහනක්, පිළකුදිරිප්පු හි සෙන්කදිර් ප‍්‍රාථමික විද්‍යාලය වෙත ජල පෙරහනයක් හා ජල ටැංකියක් ප‍්‍රධානය කිරීමක් හා මුලතිව් කේපප්පිලව් රජයේ මිශ‍්‍ර පාසැලවෙත ක‍්‍රීඩා උපකරණ ප‍්‍රධානයක් සිදුකිරීමක්දෙ මෙහිදී සිදුවිය.

සිදුවීම්
  • Annual Pre-School Concerts 2019
  • Guwan Hamuda Papedi Sawariya -2020
සේවාවන්
© 2020 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.