ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

ගුවන් හමුදා කාන්තා වෙරළ කබඩි කණ්ඩායම 2019 ජාතික වෙරළ කබඩි තරගාවළියේදී සිය ආධිපත්‍යය පතුරවයි

2019-03-21 15:27:43
ගුවන් හමුදා කාන්තා වෙරළ කබඩි කණ්ඩායම 2019 ජාතික වෙරළ කබඩි තරගාවළියේදී සිය ආධිපත්‍යය පතුරවයි
ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා කාන්තා වෙරළ කබඩි කණ්ඩායම 2019  ජාතික වෙරළ කබඩි තරගාවළියේදී සිය ආධිපත්‍යය පතුරවමින් ශූරතාවය දිනා ගැනීමට සමත්කම් දක්වන ලදී. තරගාවළිය පසුගියදා තංගල්ල වෙරළ තීරයේදී නිමාවට පත්විය. ගුවන් හමුදා කාන්තා කණ්ඩායම අනෙකුත් සියළුම කණ්ඩායම් අභිබවා සුපර් ලීග් සහ “ඒ“ ශ්‍රේණියේ ශූරතාවය දිනා ගනු ලැබූ අතර පිරිමි කණ්ඩායම සුපර් ලීග් අංශයේ අනුශූරතාවය සහ “ඒ“ ශ්‍රේණියේ සම ශූරතාවයට හිමිකම් කියන ලදී.

සිදුවීම්
  • Annual Pre-School Concerts 2019
  • Guwan Hamuda Papedi Sawariya -2020
සේවාවන්
© 2020 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.