ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

කොග්ගල සේවා වනිතා ඒකකය දානමය පිංකමක් සංවිධානය කරයි

2019-05-16 11:07:25
කොග්ගල සේවා වනිතා ඒකකය දානමය පිංකමක් සංවිධානය කරයි
කොග්ගල ගුවන් හමුදා කදවුරු සේවා වනිතා ඒකකය විසින් 2019 මැයි මස 11 වන දින කොට්ටාව සුමුදු ආරාමයේ භික්ෂුණීන් වහන්සේ 12 නමක් උදෙසා දානමය පිංකමක් පැවැත්විණ.මෙහිදී දානය සහ සපිරිකර භික්ෂුණීන් වහන්සේලා හට පිරිනමන ලදි. කොග්ගල සේවා වනිතා ඒකකයේ සභාපතිනී ඩී වාසනා ධර්මදාස මහත්මිය හා කදවුරු සේවා වනිතා ඒකකයේ සමාජිකාවන් මෙම අවශ්ථාවට සහභාගි විය.

සිදුවීම්
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
SLAF Situation Report
සේවාවන්
© 2017 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.