ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

අංක 07 සහ 09 බළඝණ මියගිය රණවිරුවන් සිහිකරමින් පිංකම් මාලාවක් සිදුකරයි

2010-11-19 16:48:47
අංක 07 සහ 09 බළඝණ මියගිය රණවිරුවන් සිහිකරමින් පිංකම් මාලාවක් සිදුකරයි
යුද්ධයේදී මියගිය රණවිරුවන් සිහිකරමින් හිගුරක්ගොඩ ගුවන් හමුදා කඳවුරේ පිහිටි අංක 07 සහ අංක 09 බළඝණයන්හි සේවයේ නියුතු සියලු සාමාජිකයින් එක්ව පිංකම් මාලාවක් සිදු කරන ලදී.

හතමුන මුස්ලිම් පල්ලියේ දී ඔක්තෝම්බර් මස 30 වන දින මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු සිදු කල අතර නොවැම්බර් මස 13 දින හිගුරක්ගොඩ කතෝලික පල්ලියේදී කතෝලික දේව මෙහෙය සිදු කරමින් තම බළඝණය, කඳවුර සහ ශ්‍රී ලංකාවේ එකීයත්වය වෙනුවෙන් දිවි දුන් රණවිරුවන් අනුස්මරණය කරන ලදී.

බළඝණයේ සේවයේ නියුතු සියළු සාමාජික සාමාජිකාවන් සහ ඔවුන්ගේ පවුලේ සාමාජිකයින් සහ මියගිය රණවිරුවන්ගේ පවුලේ සාමාජිකයින් හා එක්ව නොවැම්බර් මස 13 වන දින සර්වරාත්‍රික පිරිත් පිංකමක් සහ පසුදා දහවල් සංඝගත දක්ෂිණාවක් සිදුකරමින් මියගිය විරුවන් අනුස්මරණය කරන ලදී.
 

කතෝලික දේව මෙහෙයමුස්ලිම් ආගමික වතාවත්පිරිත් පිංකමසංඝගත දක්ෂිණාව


සිදුවීම්
  • The 9 Day Revolution @ IDH
  • Marshal of The Sri Lanka Air Force Roshan Gunathileke Visits SLAF Establishments
  • Sri Lanka Air Force Blood Donation Campaign
  • Role of the SLAF against of Covid-19
  • Contribution of the Armed Forces to the Suppression of Covid-19
සේවාවන්
© 2021 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.