ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

අංක 2 පරිපාලන සහ කළමනාකරණ කාර්යසාධන සංවර්ධන පුහුණු සැසියේ දෙවන අදියර නිමාවෙයි

2019-09-03 07:48:43
අංක 2 පරිපාලන සහ කළමනාකරණ කාර්යසාධන සංවර්ධන පුහුණු සැසියේ දෙවන අදියර නිමාවෙයි

ශ‍්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ කඳවුරු සහ ඒකකයන්හි අණදෙන නිළධාරීන් වෙනුවෙන් පවත්වනු ලබන පරිපාලන සහ කළමනාකරණ සංවර්ධන දෙවන පුහුණු සැසියේ දෙවන අදියර 2019 අගෝස්තු මස 28 වන දින සිට 2019 අගෝස්තු මස 30 වන දින දක්වා චීනවරාය ගුවන් හමුදා විද්‍යාපීඨයේදී සාර්ථකව පැවැත්විණි.

චීනවරාය ගුවන් හමුදා විද්‍යාපීඨයේ අණදෙන නිළධාරී එයාර් කොමඩෝර් ආර්ඒයුපී රාජපක්ෂ විසින් ආරම්භක දේශනය පවත්වන ලදී. අනතුරුව කණිෂ්ඨ අණ හා මාණ්ඩලික පාසලේ අණදෙන නිළධාරී ගෘප් කැප්ටන් එස්ඩීජීඑම් සිල්වා විසින් පුහුණු සැසිය පවත්වන ලදී.
ශ‍්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා කඳවුරු අණදෙන නිළධාරීන් හට ආයතනික පරිසරය හා පරිපාලනමය පරිසය තුලදී මුහුණුපාන්නට වන අභියෝග සහ ගැටළු  ආදිය ට මුහුණ දිය යුතු ආකාරය පිළිබඳව එකිනෙකා හා සාකච්ඡා මාර්ගිකව දැනුම් හුවමාරු කරගැනීම මෙම පුහුණු සැසිය පැවැත්වීමේ මූලික අරමුණ විය.

මෙහිදී විවිධ ක්‍ෂේත‍්‍ර ඔස්සේ තමන් මුහුණු දෙන විවධාකාර අභියෝගාත්මක අවස්ථාවන්  හිදී එම අභියෝගයන්ට සාර්ථකව මුහුණු දෙන ආකාරයත් මෙහිදි සාකච්ඡා කරන ලදී.

ගුවන් හමුදාවේ කඳවුරු සහ එකකයන්හි අණදෙන නිළධාරීන් හට මෙම අවස්ථාව තම පරිපාලනමය සහ කළමණාකරණ දැනුම වර්ධනය කරගැනීම සඳහා මහඟු අවස්ථාවක් විය.


සිදුවීම්
  • Sinhala Tamil New Year
  • Jeewitayata Idadenna
  • SLAF Celebrates 68th Anniversary
  • Colombo Air Symposium 2019
SLAF Situation Report
සේවාවන්
© 2019 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.