ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

දියතලාව ගුවන් හමුදා සටන් පුහුණු පාසල ගුවන් හමුදාධිපතිතුමන්ගේ පරීක්‍ෂණයට

2019-11-01 14:36:37
දියතලාව ගුවන් හමුදා සටන් පුහුණු පාසල ගුවන් හමුදාධිපතිතුමන්ගේ පරීක්‍ෂණයට
ගුවන් හමුදාධිපති එයාර් මාර්ෂල් සුමංගල ඩයස් මහතා විසින් දියතලාව ගුවන් හමුදා සටන් පුහුණු පාසල 2019 ඔක්තෝම්බර් මස 28 වන දින සිය පරීක්‍ෂණයට බාජනය කරන ලදී. කඳවුරු වැඩබලන අණදෙන නිළධාරී එයාර් කොමඩෝර් චමින්ද වික්‍රමරත්න විසින් අණදෙන ලද පරීක්‍ෂණ පෙළපාලිය ගුවන් හමුදාධිපතිතුමන් විසින් නිරීක්‍ෂණය කරන ලදී. එහිදී

කෝප්‍රල් විජේසිංහ එස්ඩීඑස්
කෝප්‍රල් මුනසිංහ ඩබ්ලිව්පීබීකේ
ආර්එම් රත්නපාල
හට දක්වන ලද සුවිශිෂ්ට දායකත්වය වෙනුවෙන් ගුවන් හමුදාධිපතිතුමන්ගේ ඇගයීමට ලක් කරන ලදී.

ගුවන් හමුදාධිපතිතුමන් විසින් පුහුණු පාසල් පරිශ‍්‍රය සිය පරීක්‍ෂණයට භාජනය කල අතර පරීක්‍ෂණය අවසානයේ ගුවන් හමුදාධිපතිතුමන්ගේ පරීක්‍ෂණය සඳහා  කඳවුර සූදානම් කිරීම වෙනුවෙන් සහ ගුවන් හමුදාවේ අභිවෘද්ධිය වෙනුවෙන් සියළු දෙනා දක්වන ලද සුවිශීෂ්ඨ දායකත්වය අගයමින් සියළු නිළයන් අමතන ලදී.


සිදුවීම්
  • The 9 Day Revolution @ IDH
  • Marshal of The Sri Lanka Air Force Roshan Gunathileke Visits SLAF Establishments
  • Sri Lanka Air Force Blood Donation Campaign
  • Role of the SLAF against of Covid-19
  • Contribution of the Armed Forces to the Suppression of Covid-19
සේවාවන්
© 2020 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.