ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

අංක 03 ගුවන් ආරක්ෂක රේඩාර් බලඝනයට වසර 04යි

2011-02-17 13:53:45
අංක 03 ගුවන් ආරක්ෂක රේඩාර් බලඝනයට වසර 04යි
චීන වරාය ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා ඇකඩමියේ පිහිටි අංක 03 ගුවන් ආරක්ෂක රේඩාර් බලඝනය තම 04 වන සංවත්සරය 2011 පෙබරවාරී 01 වන දින සමරන ලදී.

සංවත්සරයට සමගාමීව චීන වරාය, වෙල්ලමනල් ගම්මානයේ වැසියන් වෙනුවෙන් දන්ත සායනයක් ඇතුළුව අංග සම්පූර්ණ සෞඛ්‍යය කටයුතු සදහා සායනයක්ද පවත්වන ලදී.

2007 දී ආරම්භ කිරීමෙන් පසුව මෙම රේඩාර් බලඝණය පසුගිය මානුෂීය මෙහෙයුම් සාර්ථක
කර ගැනීමට විශාල සහයෝගයක් ලබා දුන්හ.සිදුවීම්
  • The 9 Day Revolution @ IDH
  • Marshal of The Sri Lanka Air Force Roshan Gunathileke Visits SLAF Establishments
  • Sri Lanka Air Force Blood Donation Campaign
  • Role of the SLAF against of Covid-19
  • Contribution of the Armed Forces to the Suppression of Covid-19
සේවාවන්
© 2020 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.