ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

ගුවන් හමුදා 60 වන සංවත්සර ප්‍රදර්ශන හා සැණකෙළි - මාර්තු 08 වන දින - නව ඡායාරූප

2011-03-09 16:44:24
ගුවන් හමුදා 60 වන සංවත්සර ප්‍රදර්ශන හා සැණකෙළි - මාර්තු 08 වන දින - නව ඡායාරූප

සිදුවීම්
  • The 9 Day Revolution @ IDH
  • Marshal of The Sri Lanka Air Force Roshan Gunathileke Visits SLAF Establishments
  • Sri Lanka Air Force Blood Donation Campaign
  • Role of the SLAF against of Covid-19
  • Contribution of the Armed Forces to the Suppression of Covid-19
සේවාවන්
© 2020 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.