ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

இலங்கை விமானப்படையின் 60வது ஆண்டு நிறைவு விழாவின் கண்காட்ச்சி மற்றும் களியாட்டங்களின் புதிய புகைப்படங்கள்.

Published on: 2011-03-09 18:32:22
இலங்கை விமானப்படையின் 60வது ஆண்டு நிறைவு விழாவின் கண்காட்ச்சி மற்றும் களியாட்டங்களின் புதிய புகைப்படங்கள்.

සිදුවීම්
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
සේවාවන්
© 2017 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.