ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

இலங்கை விமானப்படைக்கு மேலும் புதிய 10 அதிகாரிகள்

Published on: 2011-03-16 11:20:48
இலங்கை விமானப்படைக்கு மேலும் புதிய 10 அதிகாரிகள்
இல. 08ம் அதிகாரிகளின் பயிற்சினை முடித்துக் கொண்டு வெளியேறிய புதிய 10 அதிகாரிகளை இன்று அதாவது மார்ச் 15 திகதியன்று  விமானப்படைத்தளபதி 'எயார் மார்ஷல்' ஹர்ஷ அபேவிக்ரம அவர்கள் 'பயிலட் ஒப்பிசர்' படைத்துறைப் பணி ஆணை அதிகாரிகளாக நியமித்தார். இந்நிகழ்வு  விமானப்படை தலைமையகத்தில் நடைபெற்றது  விஷேட அம்சமாகும்.

புதிதாக நியமிக்கப்பட்ட அதிகாரிகள் விமானப்படை முகாம்களில் தமது பணியை தொடரவுள்ளனர்.
සිදුවීම්
  • The 9 Day Revolution @ IDH
  • Marshal of The Sri Lanka Air Force Roshan Gunathileke Visits SLAF Establishments
  • Sri Lanka Air Force Blood Donation Campaign
  • Role of the SLAF against of Covid-19
  • Contribution of the Armed Forces to the Suppression of Covid-19
සේවාවන්
© 2020 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.