ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

இலங்கைக்கான அமெரிக்க தூதுவரின் விஜயம்

Published on: 2011-03-18 16:08:32
இலங்கைக்கான அமெரிக்க தூதுவரின் விஜயம்
இலங்கைக்கான அமெரிக்க தூதுவர் கௌரவ . பெட்ரிகா A புடனிஸ்,இலங்கை விமானப்படைத்தளபதி 'எயார்  மார்ஷல்' ஹர்ஷ அபேவிக்ரமவினை 17.03.2011ம் திகதியன்று விமானப்படை தலைமையகத்தில் வைத்து சந்தித்தார்.

மேலும் இந்நிகழ்வில் அமெரிக்க பாதுகாப்பு படைகள் சார்பாக தரைப்படை  அதிகாரி 'கேணல்' லோரன்ஸ் A  ஸ்மித் கலந்துகொண்டமையும் விஷேட அம்சமாகும்.

සිදුවීම්
  • The 9 Day Revolution @ IDH
  • Marshal of The Sri Lanka Air Force Roshan Gunathileke Visits SLAF Establishments
  • Sri Lanka Air Force Blood Donation Campaign
  • Role of the SLAF against of Covid-19
  • Contribution of the Armed Forces to the Suppression of Covid-19
සේවාවන්
© 2020 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.