ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

விமானப்படையின் கூடைப்பந்து வீரர்களும் இந்தியா விஜயம்.

Published on: 2010-06-22 17:42:10
விமானப்படையின் கூடைப்பந்து வீரர்களும் இந்தியா விஜயம்.
இந்தியாவில் நடைபெற இருக்கும் கூடைப்பந்து சுற்றுப்போட்டிகலில் கழந்துகொல்ல இருக்கும் இலங்கை அணி இந்தியா செல்லயிருக்கிறது.

2010 ஜுன் 21 தொடக்கம் 28 திகதி வரை  நடை பெரயிருக்கும் இப்போட்டிகளில் இம்முரை விமானப்படை வீரர்களும் நியமிக்கப்பட்டனர் இதில் நாயக,குவன்,பட,ரவி தொடன்கொட என்ற வீரரும் கழந்துகொள்வார்.இந்த அணிக்கு தலைமை தாங்கிருப்பவர் குறூப்,கெப்டன்,பெணந்து அவர்கள் நியமிக்கப்பட்டார் இவர் விமானப்படை அதிகாரியும் ஆவார்.


   விமானப்படையின் கூடைப்பந்து வீரர்களும் இந்தியா விஜயம்.         விமானப்படையின் கூடைப்பந்து வீரர்களும் இந்தியா விஜயம்.

குறூப்,கெப்டன்,பெணந்து      நாயக,குவன்,பட,ரவி தொடன்கொடසිදුවීම්
  • Sinhala Tamil New Year
  • Jeewitayata Idadenna
  • SLAF Celebrates 68th Anniversary
  • Colombo Air Symposium 2019
SLAF Situation Report
සේවාවන්
© 2019 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.