ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

சுத்தம் நடவடிக்கைகளை விமானப்படை கலந்து கொண்டார்

Published on: 2017-12-05 10:08:44
சுத்தம் நடவடிக்கைகளை  விமானப்படை கலந்து கொண்டார்
அண்மையில் மோசமான வானிலை காரணமாக  இலங்கையை நகரத்தில்  இயல்பு மீட்டமைக்க அதிகாரிகளுக்கு உதவுவதில் விமானப்படை  முக்கிய பங்கைக் கொண்டது.

நடவடிக்கை எடுப்பதில்  விமானப்படை உறுப்பினர்களின் சில படங்கள்.

 
සිදුවීම්
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
සේවාවන්
© 2018 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.