ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

இந்தியா விமானப்படை தளபதியின் இலங்கை விஜயம்

Published on: 2017-12-13 20:57:04
இந்தியா விமானப்படை தளபதியின் இலங்கை விஜயம்
இந்திய விமானப் படைத் தளபதி  ஏர் சீப்  மார்ஷல் பிரேந்தர்  சிங் தநோஆ அவர்கள் தனது மனைவி  திருமதி கமல்பிரிட் உடன்  2017 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 10 ஆம் திகதி இலங்கைக்கு வந்தார்கள்.

இந்திய விமானப்படை தளபதியும் அவரது மனைவியும் இலங்கை விமானப்படை மேலான்மை சபை பிரதானி  ஏர் வைஸ் மார்ஷல் சுமங்கல டயஸ் மற்றும் திருமதி பவாவி டயஸ் ஆகியோரால் பெற்றுக் கொண்டார்கள்.

இந்த விஜயத்தின் போது  இராணுவ மற்றும் கடற்படைத் தலைமையகம் பத்தரமுல்லை இந்திய அமைதிப் படைப் போர் நினைவுச் சின்னம் விமானப்படை  சீனா பே  அகாடமி  மற்றும் கட்டுநாயக்க விமானப்படைத் தளத்தை பார்வையிடும்.

இலங்கை அதிமேதகு ஜனாதிபதி  கௌரவ  மைத்திரிபால சிறிசேன அவர்கள்  கௌரவ பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்கள் பாதுகாப்பு இராஜாங்க அமைச்சர்   திரு. ருவன் விஜேவர்தன  பாதுகாப்பு அமைச்சின் செயலாளர் திரு. கபில விஜயரட்ன மற்றும்  முப்படைத்  தளபதிகள் ஆகியோர்  அதிபராக உள்ளனர்.


 
සිදුවීම්
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
සේවාවන්
© 2018 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.