ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

ஜெனரல் சர் ஜோன் கொத்தலாவல பாதுகாப்பு பல்கலைக்கழகத்தின் பட்டமளிப்பு விழா

Published on: 2017-12-15 12:30:33
ஜெனரல் சர் ஜோன் கொத்தலாவல பாதுகாப்பு பல்கலைக்கழகத்தின் பட்டமளிப்பு விழா
ஜெனரல் சர் ஜோன்  கொத்தலாவல பாதுகாப்பு பல்கலைக்கழகத்தில்  07 ஆவது பட்டமளிப்பு விழா 2017  ஆம்  ஆண்டு  டிசம்பர் மாதம் 12 ஆம் திகதி  நடைபெற்றது.

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் ஜனாதிபதி விரு மைத்திறிபால சிறிசேன  அவர்கள் தலைமை விருந்தினராக நேரத்தில் அலங்கரித்தார்.

இந்த சந்தர்பவத்துக்காக வெளிநாட்டு பிரதிநிதிகள் , அமைச்சர்கள் , ஜனாதிபதி செயலாளர்  , பாதுகாப்பு அமைச்சின் செயலாளர் , பாதுகாப்பு அதிகாரிகளின் பிரதானி அட்மிரல் ரவீந்திர விஜேகுனரத்ன அவர்கள் , இராணுவத் தளபதி லெப்டினன்ட் ஜெனரல் மகேஷ் சேனநாயக்க அவர்கள் , கடற்படை தளபதி வைஸ் அட்மிரல் சிறிமெவன்  ரணசிங்க அவர்கள் , விமானப்படைத் தளபதி எயார் மார்ஷல் கபில ஜயம்பதி  அவர்கள் , சர் ஜான் பாதுகாப்பு பல்கலைக்கழகத்திற்கு  துணை அதிபர்  , முப்படைச் சிரேஷ்ட அதிகாரிகள் , பட்டதாரிகள் மற்றும் அவர்களது உறுப்பினர்கள்  பங்கேற்றனர்.

 
සිදුවීම්
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
සේවාවන්
© 2018 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.