ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

இரன்டாவது விமானப்படை அதிகாரிகளுக்காக விமான பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வு பட்டறை

Published on: 2017-12-15 13:13:54
இரன்டாவது விமானப்படை அதிகாரிகளுக்காக விமான பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வு பட்டறை
2017 ஆண்டு  உத்தியோகத்தர்களுக்கான இரண்டாம் விமானம் பாதுகாப்பு பட்டறை வெற்றிகரமாக 2017 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர்   மாதம் 01 ஆம் திகதி  இரத்மலானையில்  முடிக்கப்பட்டது.

பங்கேற்பாளர்கள் சான்றிதழ்கள் மற்றும் நிறைவு முகவரி விருது  விமான பாதுகாப்பு கட்டளை அதிகாரி ஏர் கொமடோ   அர்.பி லியநகே  அவர்களின் தலமையில்  செய்யப்பட்டது.


 
සිදුවීම්
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
සේවාවන්
© 2018 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.