ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

தியத்தலாவை புதிதாக கட்டப்பட்ட உத்தியோகத்தர்கள் சாப்பாட்டறை மற்றும் நீச்சல் குளம் திறப்பு விழா

Published on: 2018-01-04 08:57:14
தியத்தலாவை புதிதாக கட்டப்பட்ட உத்தியோகத்தர்கள் சாப்பாட்டறை மற்றும் நீச்சல் குளம் திறப்பு விழா
விமானப்படை தியத்தலாவ முகாமில் புதிதாக கட்டப்பட்ட உத்தியோகத்தர்கள் சாப்பாட்டறை மற்றும் நீச்சல் குளம் சிறப்பு விழா விமானப்படை தளபதி ஏர் மாஷல் கபில ஜயம்பதி அவர்கள் தலைமையில் 2017 ஆம் ஆன்டு டிசம்பர் 30 அம் திகதி நடைபெற்றது.விமானப்படை சிவில் பொறியியல்   இயக்குநர் பிரிவின்   மேற்பார்வையின் கீழ் கட்டுநாயக்க சிவில் இன்ஜினியரிங் பிரிவூ  இந்த கட்டிடங்கள் நிர்மாணிக்கப்பட்டது.

தியத்தலாவ முகாமில் கட்டளை அதிகாரி ஏர் கொமோடோர்  பெர்னாண்டோ   அதிகாரிகள் மற்றும் பிற அணிகளும் இந்த நிகழ்ச்சியைக் கழந்தகொன்டார்கள்


Holiday HomeSwimming Pool

සිදුවීම්
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
සේවාවන්
© 2018 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.