ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

விமானப்படை தலைமைக்காரியாலயம் மற்றும் கொழும்பு விமானப்படை தளத்தின் சிறுவர் கொண்டாட்டம் மற்றும் வருடாந்த ஒன்றுகூடல்.

Published on: 2019-01-29 11:11:26
விமானப்படை தலைமைக்காரியாலயம் மற்றும் கொழும்பு  விமானப்படை  தளத்தின்  சிறுவர் கொண்டாட்டம் மற்றும் வருடாந்த  ஒன்றுகூடல்.
விமானப்படை தலைமைக்காரியாலயம் மற்றும் கொழும்பு  விமானப்படை   தளத்தின் ஏற்பாட்டில் இடம்பெறும் வருடாந்த    சிறுவர் கொண்டாட்டம் மற்றும் வருடாந்த  ஒன்றுகூடல். நிகழ்வு கடந்த 2019 ஜனவரி 17ம் திகதி  இடம்பெற்றது.

இந்த நிகழ்வின் பிரதான அதிதியாக  விமானப்படை தளபதி எயார்  மார்ஷல் கபில ஜயம்பதி அவர்களும் சேவா வனிதா பிரிவின் தலைவி அனோமா ஜயம்பதி அவர்களும் கலந்து கொண்டனர் அவர்களை கொழும்பு விமானப்படை கட்டளை அதிகாரி எயார் கமாண்டர் வர்ண குணவர்தன அவர்கள்  வரவேற்றார் அதோடு  விமானப்படை  அதிகாரிகள் மற்றும் வீரரர்களின் குடும்ப அங்கத்தட்டவர்கள் கலந்துகொண்டனர் ''பிளாஸ்  பேக் '' இசைக்குழுவினரின் இசைநிகழ்வும் ஏட்பாடு செய்யப்பட்டு இருந்தது.

இதன்போது  மேஜிக் நிகழ்வு மற்றும் சிறுவர்களுக்கான  விளையாட்டுத்தொகுதி  மற்றும் இசைநிகழ்வுகளும் இடம்பெற்றது.

விமானப்படை தளபதி அவர்களால் சிறப்பு விருதுகள் வழங்கிவைக்கப்பட்டது அதேபோல் கொழும்பு விமானப்படை தள  முன்னாள் கட்டளை அதிகாரிகள் பல இந்த நிகழ்வுக்கு அனுசரணை வழங்கி இருந்தனர்.Children's Parties and Annual Get Togethers of Other Air Force Establishment.
සිදුවීම්
  • Sinhala Tamil New Year
  • Jeewitayata Idadenna
  • SLAF Celebrates 68th Anniversary
  • Colombo Air Symposium 2019
SLAF Situation Report
සේවාවන්
© 2019 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.