ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

கொத்தலாவல பாதுகாப்பு பழ்கலைக்கழகத்தின் . துணைவேந்தர் எயார் வைஸ் மார்ஷல் கொட்டகதெனிய அவர்கள் இலங்கை விமானப்படை தளபதி அவர்களை சந்தித்து பேசினார்.

Published on: 2019-02-11 12:50:49
கொத்தலாவல  பாதுகாப்பு  பழ்கலைக்கழகத்தின் . துணைவேந்தர்  எயார் வைஸ் மார்ஷல் கொட்டகதெனிய  அவர்கள் இலங்கை விமானப்படை தளபதி அவர்களை சந்தித்து பேசினார்.
ஜெனரல்  சேர்  ஜோன்  கொத்தலாவல  பாதுகாப்பு  பழ்கலைக்கழகத்தின் . துணைவேந்தர்  எயார் வைஸ் மார்ஷல் கொட்டகதெனிய  அவர்கள் கடந்த 2019 ஜனவரி 29 ம் திகதி அன்று   இலங்கை விமானப்படை தளபதி எயார் மார்ஷல் கபில ஜயம்பதி அவர்களை சந்தித்து  கலந்துரையாடினர்

இருக்கும் இடையிலான உரையாடலின் இறுதியில் தளபதியினால்  நினைவு சினம் ஒன்றும் வழங்கி வைக்கப்பட்டது.

Air Vice Marshal Sagara Kotakadeniya Appointed as the Vice Chancellor of the KDU

සිදුවීම්
  • Sinhala Tamil New Year
  • Jeewitayata Idadenna
  • SLAF Celebrates 68th Anniversary
  • Colombo Air Symposium 2019
SLAF Situation Report
සේවාවන්
© 2019 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.