ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

''விழித்தெழுகின்ற பொலன்னறுவை'' எனும் கருப்பொருள் கீழ் முடிக்கப்பட்டது பொது திட்டங்கள்.

Published on: 2019-04-24 15:46:24
''விழித்தெழுகின்ற பொலன்னறுவை'' எனும் கருப்பொருள்  கீழ் முடிக்கப்பட்டது பொது திட்டங்கள்.
இலங்கை விமானப்படை மூலம் ''விழித்தெழுகின்ற பொலன்னறுவை'' எனும் திட்டத்தின் கீழ் நிர்மாணிக்கப்பட்ட ஆறு திட்டங்களை இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தலைவர் அதிமேதகு மைத்திரிபால சிறிசேனவினால்  2019  மார்ச் 25 ம் திகதி  பொதுமக்களுக்காக  திறந்துவைக்கப்பட்டது.

இந்த வேலைத்திட்டம் அனைத்தும்  விமானப்படை மூலம் இடம்பெற்றது என்பது குறிப்பிட தக்கது.
Sinhagama Hela Bojun Hala- SinhagamaAluthoya Junior School - Sinhagama
Sri Agra Bodhi Temple Library Building - Giritale


Dhamma Wijayaramaya - Giritale
සිදුවීම්
  • Annual Pre-School Concerts 2019
  • Guwan Hamuda Papedi Sawariya -2020
සේවාවන්
© 2020 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.