ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

சிகிரியா இலங்கை விமானப்படை தளத்தின் 34வது வருட நினைவுத்தின நிகழ்வுகள் .

Published on: 2019-05-20 10:56:33
சிகிரியா  இலங்கை விமானப்படை தளத்தின் 34வது  வருட  நினைவுத்தின  நிகழ்வுகள் .
சிகிரியா  இலங்கை விமானப்படை தளத்தின் 34வது  வருட  நினைவுத்தின  நிகழ்வுகள்

ஹிங்குராகொட  இலங்கை விமானப்படை தளத்தின் 40 வது  வருட நினைவு தினத்தை முன்னிட்டு  கடந்த  2019 ஏப்ரல்  19  ம் திகதி   சிகிரியா    விமானப்படை  கட்டளை இடும் அதிகாரி  விங் கமாண்டர் அல்விஸ் அவர்களினால்  கலைஅணிவகுப்பு பரீட்சகனைக்கு பின்  அனைவருக்கும் சேவை தொடர்பாக நெற்றி தெரிவிக்கப்பட்டது

அதைனை தொடர்ந்து  பொதுநிலை  எல்லை விளையாட்டுப்போட்டிகளும் இடம்பெற்றன.

සිදුවීම්
  • Sinhala Tamil New Year
  • Jeewitayata Idadenna
  • SLAF Celebrates 68th Anniversary
  • Colombo Air Symposium 2019
SLAF Situation Report
සේවාවන්
© 2019 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.