ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

முல்லைதீவு விமானப்படை தளத்தில் 2019ம் ஆண்டுக்கான விமானப்படை தளபதி பரீட்சனை.

Published on: 2019-06-06 09:38:19
முல்லைதீவு விமானப்படை  தளத்தில்  2019ம் ஆண்டுக்கான  விமானப்படை தளபதி பரீட்சனை.
இலங்கை விமானப்படை  கட்டளை இடும் தளபதி  எயார் மார்ஷல்  கபில ஜயம்பதி அவர்களினால் கடந்த 2019  மே   06 ம் திகதி முல்லைதீவு   விமானப்படை தள  வருடாந்த பரிட்சனை இடம்பெற்றது  

முல்லைதீவு  விமானப்படை கட்டளை  இடும் அதிகாரி   குரூப் கேப்டன் சேனாதீர   அவர்களின் தலைமையில் இராணுவ அணிவகுப்பு மரியாதை நிகழ்வுடன்  விமானப்படை தளபதி அவர்கள் வரவேற்கப்பட்டதுடன் அதனை தொடர்ந்து கடந்த வருடம் சிறப்பாக  சேவை செய்து தெரிவு செய்யப்பட்டவர்களுக்கு  விமானப்படை   தளபதி விருதும் வழங்கி  கெளரவிக்கப்பட்டது.

அதன் பிறகு விமானப்படை தளபதி அவர்களினால்  அனைத்து  பிரதேசமும் பார்வை இடப்பட்டது  தொடர்ந்து  விமானப்படைதளபதி  அவர்கள் முல்லைதீவு படைத்தளத்தில் அனைத்து அதிகாரிகள் படைவீரர்கள் மற்றும் சிவில் ஊழியர்களை   பேசி   இந்த பரிட்சனையை  சிறப்பாக  தயார் செய்தகமைக்கு  நன்றி கூறி விடை பெற்றார்   

සිදුවීම්
  • Sinhala Tamil New Year
  • Jeewitayata Idadenna
  • SLAF Celebrates 68th Anniversary
  • Colombo Air Symposium 2019
SLAF Situation Report
සේවාවන්
© 2019 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.