ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

2019ம் ஆண்டுக்கான விமானப்படை தளபதியின் வருடாந்த பரீட்சனை ஹிங்குரகொட விமானப்படை தளத்தில்.

Published on: 2019-07-08 16:19:57
2019ம் ஆண்டுக்கான விமானப்படை தளபதியின் வருடாந்த பரீட்சனை ஹிங்குரகொட  விமானப்படை தளத்தில்.
ஹிங்குரகொட  விமானப்படை தளத்தில்  2019 ம் ஆண்டுக்கான விமானப்படை தளபதியின் வருடாந்த பரீட்சனை. நிகழ்வு கடந்த 2019 ஜூலை   06ம் திகதி  இடம்பெற்றது   இந்த நிகழ்வில்  விமானப்படை தளபதி எயார்  மார்ஷல் சுமங்கள டயஸ்  அவர்களினால்   இந்த பரீட்சனை நிகழ்த்தப்பட்டது  இதன் முதல் நிகழ்வாக  ஹிங்குரகொட விமானப்படை பதில்  கட்டளை எயார் கொமாண்டர்  எதிரிசிங்க   அவர்களினால் அணிவகுப்பு மரியாதையும்  வழங்கப்பட்டதுடன் தளபதி அவர்களினால்   பரீட்சனை  அணிவகுப்பு  பரீட்சிக்கப்பட்டது.

அதனை தொடர்ந்து  தளபதி அவர்களால் சிறப்பாக சேவை படை வீர்ரகள்  சிவில் ஊழியர்களுக்கான விமானப்படை தளபதி விருதும் வழங்கி வைக்கப்பட்டது அவர்களுடைய (பெயர் விபரங்களை ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பில் பார்க்கவும்)

அதன்பின்பு தளபதி அவர்களால்  அனைத்து பிரதேசமும் பார்வையிடப்பட்டது ஹிங்குரகொட  தலைமை காரியாலயம்  இல .07ம் படைப்பிரிவு  , இல 09 படைப்பிரிவு ,இல 2 எஸ் & எம்.டி, பிரிவு மாற்றும் 25 ரெஜிமென்ட் விங் ஆகியவற்றை பார்வையிட்டார் அதனை தொடர்ந்து பொதுநிலை பகல்பொசனை நிகழ்வில் கலந்துகொண்டார் இந்த நிகழ்வில் அதிகாரிகள்  மற்றும் படைவீரகள் சிவில் ஊழியர்கள் கலந்துகொண்டனர்.

அதனை தோடர்ந்து இல 07ம் ஹெலிகொப்டர் படைப்பிரிவில் தளபதி அவர்களின் உரைநிகழ்வு ஏற்பாடு  செய்யப்பட்டு இருந்தது இதனபோதுவரை நிகழ்த்திய தளபதி அவர்கள்  இந்த படைத்தளத்தில் உள்ள அனைத்து படைப்பிரிவினர்களும் நாட்டுக்கு செய்யப்படும் சேவைகளை நினைவுபடுத்தினார் மேலும் சிறப்பாக இந்த பரீட்சனை நிகழ்வை ஏற்பாடு செய்தமைக்கு அனைவருக்கும் நன்றி தெரிவித்தார்


සිදුවීම්
  • Sinhala Tamil New Year
  • Jeewitayata Idadenna
  • SLAF Celebrates 68th Anniversary
  • Colombo Air Symposium 2019
SLAF Situation Report
සේවාවන්
© 2019 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.