ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

புதிதாக விமானப்படைக்கு இணைக்கப்பட்ட மாணவர் அதிகாரி சத்தியப்பிரமாணம் மேற்க்கொண்டார்.

Published on: 2019-10-04 11:35:41
புதிதாக விமானப்படைக்கு இணைக்கப்பட்ட மாணவர் அதிகாரி  சத்தியப்பிரமாணம் மேற்க்கொண்டார்.
புதிதாக  71 வது  மாணவர்  அதிகாரிகள்  அடிப்படை   ஆர்சேர்ப்பு  பயிற்சிநெறியில் இணைந்துகொள்வதற்கு நேரடியாக  தெரிவு செய்யப்பட்ட மாணவர் அதிகாரி   ஒருவர்  கடந்த 2019 செப்டம்பர் 25 ம் திகதி கொழும்பு விமானப்படை  தலைமை காரியாலயத்தில் வைத்து விமானப்படை  தளபதி  எயார் மார்ஷல் சுமங்கள டயஸ் அவர்களின் முன்னிலையில்  சத்தியப்பிரமாணம் செய்துகொண்டார்.

அவர்  வைத்திய  அடிப்படை பயிற்சிகளுக்காக  பலபிட்டிய தேசிய வைத்தியசாலையில்  பயிற்சிகளுக்கு செல்வதற்குமுன்பே  இந்த சத்தியப்பிரமணம்   மேற்றுக்கொண்டார்  இதன்போது விமானப்படை  தளபதி அவர்கள்    வாழ்த்துக்களும் தெரிவித்தார்  மேலும்  இந்த நிகழ்வில்  விமானப்படை ஆட்சேர்ப்பு பிரிவின் சிரேஷ்ட அதிகாரி எயார் கொமாண்டர் அமல் விமலரத்ன அவர்களும் கலந்துகொண்டார்.

සිදුවීම්
  • Sinhala Tamil New Year
  • Jeewitayata Idadenna
  • SLAF Celebrates 68th Anniversary
  • Colombo Air Symposium 2019
SLAF Situation Report
සේවාවන්
© 2019 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.