ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

PACAF ஏற்பாடு செய்த இந்து -பசுபிக் விமானப்படை தளபதிகள் வீடியோ டெலி மாநாட்டிற்கு இலங்கை விமானப்படை தளபதி பங்கேற்கிறார்

Published on: 2020-05-14 09:03:26
PACAF ஏற்பாடு செய்த இந்து -பசுபிக்  விமானப்படை  தளபதிகள்  வீடியோ டெலி மாநாட்டிற்கு இலங்கை விமானப்படை தளபதி பங்கேற்கிறார்
பசிபிக் விமானப்படை ஏற்பாடு செய்தது இந்து -பசுபிக்  விமானப்படை  தளபதிகள்  வீடியோ டெலி மாநாட்டிற்கு இலங்கை விமானப்படை தளபதி எயார் மார்ஷல் சுமங்கள டயஸ் அவர்கள்  கடந்த 2020 ஏப்ரல் 30 ம் திகதி கலந்துகொண்டார் .பசிபிக் விமானப்படை ஏற்பாடு செய்த இந்த மாநாட்டிற்கு பசிபிக் விமானப்படை தளபதி ஜெனரல் சார்லஸ் பிரவுன் தலைமை தாங்கினார்.

கோவிட் -19 தொற்றுநோயின் சவாலான மற்றும் முன்னோடியில்லாத நிகழ்வுக்கு கூட்டாக பதிலளிப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டது இந்த மாநாடு. இந்து-பசுபிக்  பிராந்தியத்தில் கோவிட் -19 தொற்றுநோயை திறம்பட   சமாளிக்க சிறந்த நடைமுறைகள் மற்றும் பயனுள்ள ஒத்துழைப்பு வழிகளையும் இந்த மாநாட்டின் மூலம்   அடையாளம்  கண்டுகொள்ளப்பட்டது .

அவுஸ்திரேலிய  , பங்களாதேஷ், கனடா, பிரான்ஸ், இந்தோனேசியா, ஜப்பான், மலேசியா, மங்கோலியா, நேபாளம், நியூசிலாந்து, பிலிப்பைன்ஸ், தென் கொரியா, சிங்கப்பூர், தைவான் மற்றும் தாய்லாந்தின் விமானப்படைகள்  ஆகியவை கலந்து கொண்டன.සිදුවීම්
  • Annual Pre-School Concerts 2019
  • Guwan Hamuda Papedi Sawariya -2020
සේවාවන්
© 2020 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.