චීන තානාපතිතුමිය ගුවන් හමුදාධිපතිතුමා හමුවෙයි...

Published on: 2012-04-26 21:18:29
චීන තානාපතිතුමිය ගුවන් හමුදාධිපතිතුමා හමුවෙයි...
චීන තානාපතිතුමිය වන ගරු.යැන්ග් සියුපින් මැතිනිය පසුගියදා (අප්‍රේල් 23) ගුවන් හමුදා මූලස්ථානයේදී ගුවන් හමුදාධිපති එයාර් මාර්ෂල් හර්ෂ අබේවික්‍රම මහතා හමුවිය. ඇය ගුවන් හමුදාධිපතිතුමන් හමුවීමට පැමිණ ඇත්තේ දිවයිනෙන් මව් රට වෙත පිටත්වයාමට පෙර වන අතර එමගින් ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව හා චීන තානාපති කාර්යාලය අතර දෙපාර්ශවයේ සඹඳතා වැඩි දියුණුකරගැනීමට සහ එතුමියගේ සේවාකාලය තුල මෙම සඹඳතාවය අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යාම අරමුණ වී ඇත.

කෙටි සාකච්ඡාවකින් අනතුරුව ගුවන් හමුදාධිපතිතුමන් විසින් තානාපතිනිය වෙත සිහිවටනයක් සහ විශේෂ ත්‍යාගයක් පිරිණැමූ අතර අනතුරුව ඇයගේ රාජකාරී කටයුතුවලට සහ ඇගේ අනාගතයට ද සුභ පැතුම් එක් කළේය.