இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்
மேலும் விவரங்களுக்கு
18-11-2010 16:28
கொழும்பு விமான படை சர்வதேச முன்பள்ளிக்கூடத்தின்
இலங்கை விமான படை கொழும்பு முகாமில் செவை புரி... மேலும் >>
15-11-2010 18:03
கராட்டை போட்டிகளின் வெட்றியை இலங்கை விமான படை கைப்பற்றியது
வென்னப்புவ அல்பட் எப் பீரிஸ் உள்லகறன்கில் ந... மேலும் >>
15-11-2010 17:58
திருகோனமடு பிரதேசத்தில் தீபாவளி பன்டிகை கொன்டாட்டம்
திரிகோனமடு விமான படை முகாம் 2010 எப்ரல் மாதம் 01 ... மேலும் >>
15-11-2010 17:28
இலங்கை விமான படை ஒருலட்சம் கன்டுகலை நடுகிறது
இலங்கை முழுவதும் நாடாத்திய "தெயட்ட செவன"  க... மேலும் >>
நிகழ்ச்சிகள்
சேவைகள்
பதிப்புரிமை @ 2017 - இலங்கை விமானப்படையின் தகவல் தொழிநுட்ப பிரிவு. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை