இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்
logo
  • our mission AIR STRIKE
  • our mission TRANSPORT
  • our mission AIR DEFENCE
  • our mission FORCE PROTECTION
  • image slider
  • our mission FORCE PROTECTION
our mission AIR STRIKE1 our mission TRANSPORT2 our mission AIR DEFENCE3 our mission FORCE PROTECTION4 our mission RESCUE5 our mission FORCE PROTECTION6
மேலும் விவரங்களுக்கு
23-01-2013 10:39
விமானப்படை புதிய கெடெட் உத்தியோகத்தர்கள் பாடநெறி
இலங்கை விமானப்படையில் புதிய கெடெட் உத்தியோ... மேலும் >>
15-01-2013 12:11
சீனமுகத்து விமானப்படை முகாமில் 20 ஆவது ஆந்துனிரை
சீனமுகத்து விமானப்படை முகாமில் 20 ஆவது ஆந்து... மேலும் >>
15-01-2013 12:00
விமானப்படை 'அங்கம்பொர' பாடநெறி
"அங்கம்பொர"  பாநெறி  சித்தியாக முடித்த  38&... மேலும் >>
11-01-2013 15:08
பிதுருதலாகலை விமானப்படை முகாமில் ஆந்துனிரை
விமானப்படை  பிதுருதலாகலை முகாமில் ஆந்துனி... மேலும் >>
10-01-2013 09:17
66 ஆவது தேசீய டேபல் டெனிஸ் சாம்பியன்சிப் 2013
66 ஆவது தேசீய டேபல் டெனிஸ் சாம்பியன்சிப்யில் ... மேலும் >>
நிகழ்ச்சிகள்
சேவைகள்
பதிப்புரிமை @ 2017 - இலங்கை விமானப்படையின் தகவல் தொழிநுட்ப பிரிவு. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை