இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்

Annual Commander's Inspection at Air Force Headquarters

Published on: 2017-11-21 08:46:57
Annual Commander's Inspection at Air Force Headquarters
The Commander of the Air Force Air Marshal Kapila Jayampathy conducted the Annual Commander’s Inspection at Air Force Headquarters on 20 November 2017.

The Commander was welcomed by the Commanding Officer SLAF Station Colombo, Air Commodore GGWTK Gunawardana.  A Guard of Honour was accorded to the Commander at AFHQ, following which 5 Warrant Officers, 11 SNCOs, 06 JNCOs, 03 LACs and 2 Civilians received commendations from the Commander.

On conclusion of the inspection at Air Force Headquarters, The Commander departed to SLAF Guwanpura.  The inspection will be continued on 21 November 2017 at SLAF Station Colombo.


 
நிகழ்ச்சிகள்
சேவைகள்
பதிப்புரிமை @ 2018 - இலங்கை விமானப்படையின் தகவல் தொழிநுட்ப பிரிவு. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை