இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்

Inter Unit Squash Championship 2017

Published on: 2017-11-30 21:48:08
Inter Unit Squash Championship 2017
SLAF Base Ratmalana won the Inter Unit Squash Championship 2017 beating SLAF Academy China Bay at the Air Force Health Management Centre (HMC), Colombo on 29 November 2017.

The Champion SLAF Base Ratmalana team consisted of Warrant Officer WMRP Fernando, Flight Sergeant Kumara ACCP, Sergeant Chandana RPM, Corporal Tharaka KK, LAC Wimalarathana MGPD, LAC Jayasooriya JRASM, Mr. SW kumara Silva.
 
The Commander of the Sri Lanka Air Force Air Marshal Kapila Jayampathy graced the occasion as the chief guest. Air Force Board of Management, Chairman SLAF Squash Air Commodore SD Kotage, Officers and Other ranks were also present at this event.

The Open tournament was conducted under five categories, namely Men’s over 35, Men’s over 45, Men’s Open, Men’s Novices and Women's Novices. The results of the open tournament are as follows:

Men’s Over 35
Winner      - Squadron Leader KAASK Munasinghe (Tech Formation, SLAF Base Ratmalana)
Runner Up - Mr. SW Kumara Silva (SLAF Base Ratmalana)

Men’s Over 45
Winner        - Group Captain DRW Jayawardane (SLAF Station Colombo)
Runner Up   - Group Captain AN Wijesiriwardana (SLAF Station Colombo)

Men’s Open
Winner      - Squadron Leader KAASK Munasinghe (Tech Formation, SLAF Base Ratmalana)
Runner Up - Mr. SW Kumara Silva (SLAF Base Ratmalana)

Men’s Novices
Winner      - Flight Sergeant Hewage DHCJ (SLAF Station Colombo)
Runner Up - Corporal Tharaka KK ( SLAF Base Ratmalana)

Women's Novices
Winner      - Flying Officer PPYK Dais (SLAF Regiment Training School Vanni)
Runner Up - LAC Silva ASN  (SLAF Academy China Bay)

நிகழ்ச்சிகள்
சேவைகள்
பதிப்புரிமை @ 2018 - இலங்கை விமானப்படையின் தகவல் தொழிநுட்ப பிரிவு. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை