இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்

The Air Force Pitches in to Assist in Clearing Operations

Published on: 2017-12-02 18:08:41
The Air Force Pitches in to Assist in Clearing Operations
The recent inclement weather having left urban Sri Lanka in a shambles, the SLAF took an active role in assisting the authorities to restore normalcy.

A few photographs of SLAF airmen in action follow:

 
நிகழ்ச்சிகள்
சேவைகள்
பதிப்புரிமை @ 2018 - இலங்கை விமானப்படையின் தகவல் தொழிநுட்ப பிரிவு. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை