இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்

Donation of Wheel Chairs from Seva Vanitha Unit

Published on: 2018-02-03 20:01:24
Donation of Wheel Chairs from Seva Vanitha Unit
The Chairperson of SLAF SVU Mrs. Anoma Jayampathy handed over 04 wheel chairs donated by LOLC PLC on 02 February 2018 at the Seva Vanitha Unit at AFHQ Colombo to a number of family members of service personnel.

The mother of Sergeant Rathnayake RHNR, the father of Leading Aircraftman Jayakody JADC and two sisters of Leading Aircraftman Krishna Kumara TM received wheel chairs during the ceremony.

 
நிகழ்ச்சிகள்
சேவைகள்
பதிப்புரிமை @ 2017 - இலங்கை விமானப்படையின் தகவல் தொழிநுட்ப பிரிவு. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை