இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்
குடிமுறை பொறியியல் இயக்குனர்

Director Civil Engineering

எயார் கொமடோர்  எம்.ஆர்.கே. சமரசிங்க
 B.Sc. (Def Stu)


பதிப்புரிமை @ 2017 - இலங்கை விமானப்படையின் தகவல் தொழிநுட்ப பிரிவு. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை