இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்
இலத்திரனியல் மற்றும் தொலைத்தொடர்பு இயக்குனர்
Director Electronics and Telecommunication Engineering எயார் வைஸ் மார்ஷல் ஜே.பி. வனிகதுங்கe
USP, BSc, MSc(Def Stu) in Mgt, psc


பதிப்புரிமை @ 2017 - இலங்கை விமானப்படையின் தகவல் தொழிநுட்ப பிரிவு. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை