இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்
பொதுநல இயக்குனர்
Director Air Operations

எயார் கொமடோர்  டப்லிவூ.எம்.கே.எஸ்.பி. வீரசிங்க
USP, psc, MA (Fin Econ), MBA, MSc (S&DS), BA (DS), PG Dip IR, MISMM, MIM (SL)


பதிப்புரிமை @ 2017 - இலங்கை விமானப்படையின் தகவல் தொழிநுட்ப பிரிவு. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை