இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்
நிர்வாக பணிப்பாளர் அலுவலகம்

இப்பிரிவின் மூலம் இலங்கை விமானப்படையின் அனைத்து விதமான நிரவாக நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்படுகின்றமை குறிப்பிடத்தக்க விடயமாகும்.

பதிப்புரிமை @ 2017 - இலங்கை விமானப்படையின் தகவல் தொழிநுட்ப பிரிவு. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை