இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்
பொதுப்பொறியியல் பணிப்பாளர் அலுவலகம்

இப்பிரிவின் மூலம் சகலவிதமான பொறியியல் நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்படுகின்றதோடு அதிகமான தொழிற்ப்பிரிவினையும் இது கொண்டுள்ளமையும் குறிப்பிடத்தக்க விடயமாகும்.

பதிப்புரிமை @ 2017 - இலங்கை விமானப்படையின் தகவல் தொழிநுட்ப பிரிவு. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை