இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்
சுகாதார சேவைகள் பணிபாளர் அலுவலகம்
இலங்கை விமானப்படைக்கு தேவையான அனைத்து விதமான சுகாதர சேவைகள் தொடர்பான அலோசனைகள் வழங்குதல் மற்றும் மருத்துவக உதவிகளை வழங்குதல் போன்றன இப்பிரிவின் மூலம் மேற்க்கொள்ளப்படும்.

பதிப்புரிமை @ 2017 - இலங்கை விமானப்படையின் தகவல் தொழிநுட்ப பிரிவு. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை