இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்
ஒலுங்கு அமிப்பு அலுவலகம்
இப்பிரிவின் மூலம் இலங்கை விமானப்படைக்கு தேவையான சகல சுகாதார நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்படுக்கின்றமை குறிப்பிடத்தக்க விடயமாகும்.

பதிப்புரிமை @ 2017 - இலங்கை விமானப்படையின் தகவல் தொழிநுட்ப பிரிவு. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை