இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்
பயிற்ச்சி பணிப்பாளர் அலுவலகம்
இலங்கை விமானப்படைக்கு தேவையான அனைத்து விதமான பயிற்ச்சி நடவடிக்கைகளும் இப்பிரிவின் மூலம் மேற்கொள்ளப்படும்.
பதிப்புரிமை @ 2017 - இலங்கை விமானப்படையின் தகவல் தொழிநுட்ப பிரிவு. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை