இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்
இலங்கை விமானப்படை கடுகுருந்த முகாம்.
இவ்விமானப்படையானது அப்போதைய றோயல் கடற்படையின் மூலம்  முதன்முதலில் 1984ஆம் ஆண்டு இஸ்தாபிக்கப்பட்டது. அத்தோடு இங்கு விமானதொடர்பாடல் ,மாதிரி விமான தொழிற்பாடுகள் என்பனவும் மேற்க்கொள்ளப்படும் அதேநேரம் முகாமின் கட்டளை அதிகாரியாக பி.எஸ்.என். பெர்னான்டு அவர்கள் கடமையாற்றுகின்ரார்.
பதிப்புரிமை @ 2017 - இலங்கை விமானப்படையின் தகவல் தொழிநுட்ப பிரிவு. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை