இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்
அதிகாரபூர்வமற்ற பதவித்தரங்கல்

அதிகாரபூர்வமற்ற பதவித்தரங்கல்

Master Warrant OfficerWarrant OfficerFlight 
SergeantSergeantCorporalLeading 
Aircraftman
பிரதான வொரன்ட் ஒபிஸர்
வொரன்ட் ஒபிஸர்rபிளைட் சாஜன்ட்சாஜன்ட்கோப்ரல்எல்.எ.சி.எ.சி

பதிப்புரிமை @ 2017 - இலங்கை விமானப்படையின் தகவல் தொழிநுட்ப பிரிவு. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை