இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்

சீகிரியா விமானப்படை முகாமின் பிரித் ஓதல் விழா ஒன்று

2015-01-19 16:14:14
சீகிரியா விமானப்படை முகாமின் பிரித் ஓதல் விழா ஒன்று
சீகிரிய விமானப்படை முகாம் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட பிரித் ஓதல் விழா ஒன்று 2014 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் 31 ஆம் திகதி சீகிரிய விமானப்படை முகாமின் நடைபெற்றது. இதற்காக முகாமின் கட்டளை அதிகாரி அதிகாரிகள் வான்வீரர்கள் வான்வீரங்களைகள் மற்றும் சிவில் அலுவலர் குழாம் பங்கேற்றனர்.

இரவு பிரித் ஓதல் 2015 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் 01 ஆம் திகதி கொடுத்து பிச்சை தொடர்ந்து மற்றும் புத்தாண்டு நிலையம் மீது ஆசீர்வாதம் தட்டியெழுப்ப பொருட்டு நடைபெற்றது.

நிகழ்ச்சிகள்
  • The 9 Day Revolution @ IDH
  • Marshal of The Sri Lanka Air Force Roshan Gunathileke Visits SLAF Establishments
  • Sri Lanka Air Force Blood Donation Campaign
  • Role of the SLAF against of Covid-19
  • Contribution of the Armed Forces to the Suppression of Covid-19
சேவைகள்
பதிப்புரிமை @ 2017 - இலங்கை விமானப்படையின் தகவல் தொழிநுட்ப பிரிவு. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை