இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்

விமானப்படை பலாலி முகாமின் 34 ஆவது உருவாக்கம் தினம் கொண்டாட்டம்

2015-01-19 16:17:03
விமானப்படை பலாலி முகாமின் 34 ஆவது உருவாக்கம் தினம் கொண்டாட்டம்
இலங்கை விமானப்படை பலாலி முகாம் அனைத்து அணிகளில் பங்கு கொண்ட 2015 ஆண்டு ஜனவரி மாதம் 01 ஆம் திகதி 34 வது நிலையம் நாள் கொண்டாடப்படுகிறது. மாதாந்திர வேலை அணிவகுப்பு மேலும் உருவாக்கம் தினத்தை நடைபெற்றது. நடத்தப்பட்டன பின்வரும் நிகழ்வுகள் வைத்தனர்.

• அனைத்து காலை குக்கிகிறது
• வான்வீரர்கள் க்கான டிக்கட் ஒரு புதிய வாழ்க்கை திறப்பு
• நடவு பிரச்சாரம் - மா மற்றும் தென்னை மரங்கள்
• எல்லே மற்றும் கிரிக்கெட் போட்டித் நடத்தப்பட்டன
• அனைத்து மதிய அணிகளில்


நிகழ்ச்சிகள்
  • The 9 Day Revolution @ IDH
  • Marshal of The Sri Lanka Air Force Roshan Gunathileke Visits SLAF Establishments
  • Sri Lanka Air Force Blood Donation Campaign
  • Role of the SLAF against of Covid-19
  • Contribution of the Armed Forces to the Suppression of Covid-19
சேவைகள்
பதிப்புரிமை @ 2017 - இலங்கை விமானப்படையின் தகவல் தொழிநுட்ப பிரிவு. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை