இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்

இல. 6 ஆவது பிரிவில் கட்டளை அதிகாரி மாற்றம்

2015-01-19 16:34:10
இல. 6 ஆவது பிரிவில் கட்டளை அதிகாரி மாற்றம்
அனுராதபுரம் விமானப்படை முகாமின் இல. 6 ஆவது பிரிவில் கட்டளை அதிகாரி விங் கமாண்டர் காலிங்க மஹீபால அண்டபதிலாக புதிய கட்டளை அதிதியாக குருப் கெப்டன் லசித சுமனவீர 2015 ஆம் ஆண்டு ஜனுவரி மாதம் 12 ஆம் திகதி வேலை பாரம் எடுத்தார்.

  a
நிகழ்ச்சிகள்
  • The 9 Day Revolution @ IDH
  • Marshal of The Sri Lanka Air Force Roshan Gunathileke Visits SLAF Establishments
  • Sri Lanka Air Force Blood Donation Campaign
  • Role of the SLAF against of Covid-19
  • Contribution of the Armed Forces to the Suppression of Covid-19
சேவைகள்
பதிப்புரிமை @ 2017 - இலங்கை விமானப்படையின் தகவல் தொழிநுட்ப பிரிவு. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை