இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்

சபுகஸ்கந்த பாதுகாப்புச் சேவைகள் கட்டளை அதிகாரிகள் கல்லூரியின் இல. 09 ஆவது பாடநெறி ஆரம்பிக்கிறது

2015-01-19 16:36:23
சபுகஸ்கந்த பாதுகாப்புச் சேவைகள் கட்டளை அதிகாரிகள் கல்லூரியின் இல. 09 ஆவது பாடநெறி ஆரம்பிக்கிறது
சபுகஸ்கந்த பாதுகாப்புச் சேவைகள் கட்டளை அதிகாரிகள் கல்லூரியின் இல. 09 ஆவது பாடநெறி 2015 ஆம் ஆண்டு  ஜனுவரி மாதம் 05 ஆம் திகதி ஆரம்பிக்கப்பட்டது. இதற்காக  20 விமானப்படை அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டார்கள்.

தளபதி மேஜர் ஜெனரல் என்.ஜே. வல்கம 2015 ஆம் ஆண்ட ஜனுவரி மாதம் 07 ஆம் திகதி இல. 09 ஆவது பாடநெறியில் மாணவர் உத்தியோகத்தர்கள் உரையாற்றினார்.

பாதுகாப்புச் சேவைகள் கட்டளை அதிகாரிகள் கல்லூரியின் மிக மதிப்புமிக்க மற்றும் இலங்கையில் உள்ள இராணுவ கல்வி உயர்ந்த இருக்கை ஆகிறது. இந்த கல்லூரியில் முக்கிய நோக்கம் அதிக நியமனங்கள் அவர்களை தயார் பொருட்டு முப்படை நட்பார்ந்த அயல்நாடுகளின் மற்றும் மற்ற பொது நிறுவனங்கள் இருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மாணவர் அலுவலர்களின் தொழில் அறிவு மற்றும் புரிதல் உருவாக்க வேண்டும்.


     
நிகழ்ச்சிகள்
  • The 9 Day Revolution @ IDH
  • Marshal of The Sri Lanka Air Force Roshan Gunathileke Visits SLAF Establishments
  • Sri Lanka Air Force Blood Donation Campaign
  • Role of the SLAF against of Covid-19
  • Contribution of the Armed Forces to the Suppression of Covid-19
சேவைகள்
பதிப்புரிமை @ 2017 - இலங்கை விமானப்படையின் தகவல் தொழிநுட்ப பிரிவு. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை