இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்

இலங்கை விமானப்படையின் அச்சகப்பிரிவிக்கு புதிய அச்சக இயந்திரம் ஒன்ரு நன்கொடையாக அன்பளிப்பு செய்யப்பட்டது

2011-02-21 08:21:27
இலங்கை விமானப்படையின் அச்சகப்பிரிவிக்கு புதிய அச்சக இயந்திரம் ஒன்ரு  நன்கொடையாக அன்பளிப்பு செய்யப்பட்டது
சுமார் 85,000 பெறுமதியான அச்சக இயந்திரம் ஒன்ரு 'குரூப் கெப்டென்' S.D. கொடகேவின் வேண்டுகோளுக்கு இனங்க விமானப்படையின் அச்சகப்பிரிவுக்கு' டாவின்சி டிஜிடல் இமேஜின் 'தனியார் நிருவனத்தினால் அண்மையில் அன்பளிப்பு செய்யப்பட்டது.

மேலும் இவ்வியந்திரமானது டாவின்சி நிறுவனத்தின் சந்தைப்படுத்தல் முகாமையாளர் கிரிஷந்தஸ் ரொட்ரிகோவினால் விமானப்படை அச்சகப்பொறுப்பதிகாரி "குரூப்கெப்டென் "S.D. கொடகேவிடம் கையளிக்கப்பட்டது.

மேலும் விமானப்படை அச்சகப்பிரிவானது இவ்வாறான இயந்திரங்கள் மூலம் சிறந்த சேவையினை வழங்குவதனை நோக்கமாக கொண்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்க விடயமாகும்.

join-air-force
நிகழ்ச்சிகள்
  • SLAF Rescue Mission
  • Annual Pre-School Concerts 2019
  • School Application List
சேவைகள்
பதிப்புரிமை @ 2017 - இலங்கை விமானப்படையின் தகவல் தொழிநுட்ப பிரிவு. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை