இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்

விமானப்படை தலைமையகம் மாதாந்திர தர்ம தேஷணா

2017-12-04 12:57:08
விமானப்படை தலைமையகம் மாதாந்திர தர்ம தேஷணா
விமானப்படை  தலைமையகம்  மாதாந்திர தர்ம தேஷணா  திட்டம் இது வரை ஹங்வெள்ள மேதங்க    தேரோவின் நடத்தது.இந்த திட்டத்திற்கு  விமானப்படை உயர் அதிகாரிகள் கழந்துகொன்டார்கள்.


 
நிகழ்ச்சிகள்
சேவைகள்
பதிப்புரிமை @ 2018 - இலங்கை விமானப்படையின் தகவல் தொழிநுட்ப பிரிவு. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை